Danh mục sản phẩm

Kính siêu trắng

Kính siêu trong là một loại kính nổi với tính minh bạch cao, trắng thêm, bề mặt kính rất trơn tru. Nó cũng được gọi là siêu kính trong suốt hoặc kính siêu trắng. Là một loại mới của kính chế biến sâu, nó có tính năng sắt rất thấp bằng cách hạ thấp yếu tố sắt trong quá trình sản xuất kính nổi. PPG Starphire kính sắt thấp, được chấp nhận rộng rãi bởi các khách hàng toàn cầu là với một chút màu xanh. Nó có một số truyền cao hơn 92%.

Hỗ trợ trực tuyến